Gerechtshof Amsterdam, 04-10-2018 / 17/00579


ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3710
Datum04-10-2018
InhoudsindicatieIn zijn uitspraak van heden in de zaak met nummer 17/00581 heeft het Hof het hoger beroep van belanghebbende ongegrond verklaard. Voor dat geval is tussen partijen niet in geschil dat het hoger beroep in de onderhavige zaak ongegrond is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★