Gerechtshof Amsterdam, 06-09-2018 / 17/00276, 17/00277


ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3719
Datum06-09-2018
InhoudsindicatieWet waardering onroerende zaken; objectafbakening; waardering grond; eigen koopsom; waardevermindering in verband met in de grond aanwezige palen en funderingsresten?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AI0924 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9450
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1655