Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2019 / 200.218.435/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2019:2618
Datum23-07-2019
InhoudsindicatieAfrekeningsgeschil Albert Heijn-franchisenemers. Uitleg standaard franchiseovereenkomst. Haviltexnorm
Recht.nl artikelAccountants bepalend bij uitleg franchiseovereenkomst (23-07-2019)
In dit afrekeningsgeschil tussen Albert Heijn en 240 franchisenemers worden vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers afgewezen. Partijen spraken in de franchiseovereenkomst af, dat accountants de uitvoering van de overeenkomst zouden controleren. Dat doen zij al jaren—en vanaf een zeker moment zijn zij daarbij ook gaan toetsen aan de hand van door partijen afgesproken normenkaders. De uitleg die de accountants onder verantwoordelijkheid van partijen en op voor partijen kenbare wijze aan de franchiseovereenkomst hebben gegeven, is daarmee wat het hof betreft bepalend voor de uitleg daarvan.
> Hof wijst vorderingen franchisenemers Albert Heijn af (Rechtspraak.nl)
> Geen bonus voor de franchisenemers van Albert Heijn (Holla.nl)