Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-10-2013 / 200.116.306-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:8106
Datum29-10-2013
InhoudsindicatieIncident: verzet tegen eiswijziging. Bestuurdersaansprakelijkheid. Vordering en grondslag in hoger beroep uitgebreid. Het partijdebat in eerste aanleg en in procedures bij de ondernemingskamer heeft mede betrekking gehad op feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de gewijzigde eis. De aangesproken partijen hebben ruimschoots de gelegenheid hun verdediging hierop in te richten. De eiswijziging is daarom niet in strijd met de goede procesorde.
Recht.nl artikelEiswijziging in procedure over bestuurdersaansprakelijkheid (11-11-2013)
Eiser heeft zijn vordering en grondslag in hoger beroep uitgebreid. Het hof oordeelt dat het partijdebat in eerste aanleg en in procedures bij de Ondernemingskamer mede betrekking heeft gehad op feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de gewijzigde eis. De aangesproken partijen hebben ruimschoots de gelegenheid hun verdediging hierop in te richten. De eiswijziging is daarom niet in strijd met de goede procesorde.
> Eiswijziging in procedure over bestuurdersaansprakelijkheid niet in strijd met goede procesorde (Scherpinondernemingsrecht.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8895 ★★★★★