Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-01-2013 / 12-00330


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:BY9435
Datum08-01-2013
InhoudsindicatieInvorderingswet. Aansprakelijkstelling bestuurder. Geen melding betalingsonmacht. Wettelijk bewijsvermoeden is niet strijdig met art. 1 Eerste Protocol EVRM.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-01-2013, 12/00330 (met noot)
M.C.J. Kop
NTFR 2013/399
Melding betalingsonmacht is constitutief vereiste voor disculpatie bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-01-2013, 12/00330
V-N 2013/20.20
Melding betalingsonmacht constitutief vereiste om kennelijk onbehoorlijk bestuur te bestrijden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2998 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7943 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ6635 ★★★★