Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-02-2014 / 200.129.717-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:1392
Datum25-02-2014
InhoudsindicatieIncident. Eiswijziging. In eerste aanleg werd de contractuele boete van 50.000 euro gevorderd. In hoger beroep wordt de vordering verhoogd naar 100.000 euro en wordt de grondslag uitgebreid. Het verzet tegen de eiswijziging is door het hof ongegrond verklaard. De wijziging van de grondslag en de verhoging van de vordering is niet in strijd met de goede procesorde. Van verholen eiswijzigingen is niet gebleken. Wat de wederpartij als zodanig aanmerkt, zijn slechts stellingen ter onderbouwing van het door appellante gewenste dictum in het arrest van het hof.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3912 ★★★★★