Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-03-2014 / 200.129.253-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:2343
Datum25-03-2014
InhoudsindicatieKort geding. Koersverandering van het Leger des Heils in het kader van een uithuisplaatsing onrechtmatig? In de bodemprocedure is inmiddels een oordeel gegeven over de koerswijziging van het Leger des Heils in het kader van de verlenging van de ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing. In dit kort geding is daarom geen plaats meer voor toewijzing van de vorderingen van appellanten, wat er van de door hun gestelde grondslag van die vorderingen ook zij.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5870 ★★★★★