Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-01-2014 / 200.109.853-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:367
Datum21-01-2014
InhoudsindicatieAanwezigheid van kabels en leidingen in belendende percelen van verkocht bouwproject. Volgens het hof heeft koper haar onderzoeksplicht geschonden. Ten aanzien van een drietal kabels heeft echter tevens verkoper haar mededelingsplicht geschonden. In zoverre is sprake ven een tekortkoming. Deze rechtvaardigt niet de gehele ontbinding van de overeenkomst. Tevens is sprake van dwaling. Dit leidt tot vernietiging van de overeenkomst, nu geen voorstel of verlangen als bedoeld in artikel 6:230 BW voorligt. Daarnaast is verkoper aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-01-2014 (met noot)
D. van der Meijden
JBO 2014/29
Asbestcementen waterleiding, Non-conformiteit, Onderzoeksplicht.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-01-2014
RN 2014, 31
Non-conformiteit. Dwaling. Leveren kabels en leidingen in belendende percelen non-conformiteit of dwaling op?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★