Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-06-2014 / 200.114.980-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:4327
Datum03-06-2014
InhoudsindicatieIncident: verzet tegen eiswijziging. Verzet gedeeltelijk gegrond verklaard. Een deel van de eiswijziging leidt tot uitbreiding van het reeds complexe geschil met een nieuw deelgeschil. Bovendien zou hierdoor een nieuwe partij bij het geschil moeten worden betrokken, hetgeen (ook) tot vertraging van de procedure leidt.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-06-2014
NJF 2014/370
Procesrecht. Verzet tegen eiswijziging gedeeltelijk gegrond verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★