Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-07-2014 / 200.127.841-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:5249
Datum01-07-2014
InhoudsindicatieAppel tegen herstelvonnis. De rechtbank heeft in het eindvonnis van een langlopende letselschadezaak wettelijke rente over het verlies aan verdienvermogen toegewezen vanaf de datum van het ongeval. Na het verstrijken van de appeltermijn vraagt gedaagde herstel van het vonnis op het punt van de ingangsdatum van de wettelijke rente. De rechtbank wijst het verzoek toe. De benadeelde komt tegen deze beslissing in appel. Het hof acht hem, nu een doorbrekingsgrond (buiten het toepassingsgebied van artikel 31 Rv treden), ontvankelijk in zijn appel ondanks het appelverbod van artikel 31 lid 4 Rv. In dit geval is geen sprake van een kennelijke vergissing. Het herstelvonnis wordt vernietigd.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-07-2014
NJF 2014/337
Procesrecht. Appelverbod. Doorbreking. Buiten toepassingsgebied getreden.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-07-2014 (met noot)
I.P.M. van den Nieuwendijk
JBPr 2015/8
Verzoek tot verbetering na berusting, Verbetering kennelijke fout, Ontvankelijkheid hoger beroep
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:4274