Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-08-2014 / 12/00348


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:6696
Meer over deze zaak:
Datum26-08-2014
InhoudsindicatieIn hoger beroep is in geschil of de waarde van de onroerende zaak op een te hoog bedrag is vastgesteld.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-08-2014 (met noot)
G. Groenewegen
NTFR 2014/2439
Niet aannemelijk dat voor een supermarktobject een hogere huur bedongen had kunnen worden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★