Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-12-2014 / 13/00599


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:9820
Datum16-12-2014
InhoudsindicatieIn geschil is de vraag of de waarde van de onroerende zaak van 191.000 per waardepeildatum 1 januari 2011 op een te hoog bedrag is vastgesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1777