Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-03-2015 / 200.138.559


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:2332
Datum31-03-2015
InhoudsindicatieUitleg pandakte. Ook de vraag wie partij zijn bij de pandakte en ten behoeve van wie er een pandrecht is gevestigd, is een kwestie van uitleg waarbij geldt dat bepalend is hetgeen partijen daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Latere gedragingen van partijen - zoals nadien gevoerde correspondentie tussen partijen of andere betrokkenen kunnen daarbij rechtstreeks of zijdelings van belang zijn.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2015
RI 2015/77
Uitleg pandakte. Wie is partij bij een pandakte? (Kézér qq/DLL)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2015
FIP 2015, sign. 355
Uitleg pandakte
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2015 (met noot)
J.C. Westermann
JOR 2015/278
Pandrecht op vorderingen, Uitleg pandakte en vraag wie daarbij partij zijn, Haviltex-maatstaf, Ook latere gedragingen van partijen rechtstreeks of zijdelings van belang, Verwijzing naar HR 29 juni 2001, «JOR» 2001/220 (Meijs q.q./Bank of Tokyo); HR 20 september 2002, «JOR» 2002/210, m.nt. NEDF (ING/Muller q.q.); HR 16 mei 2003, «JOR» 2003/184 (De Liser de Morsain/Rabobank); HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5572 en HR 5 september 2014, «JOR» 2014/296, m.nt. Kroeze (Hezemans Air)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF4602 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5572 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2435 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3381 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:6403
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:6403