Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-07-2015 / 200.129.355-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:5255
Datum14-07-2015
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW. Maatstaven. Rechtbank heeft aansprakelijkheid aangenomen op basis van een deskundigenrapport. Naar het oordeel van het hof zijn door de aangesproken bestuurder echter voldoende omstandigheden aangevoerd die objectief gezien bij hem twijfel hebben kunnen doen ontstaan aan de onpartijdigheid van de deskundige in de zin van artikel 198 lid 1 Rv (zie; HR 2 mei 2014, ECLI:NL:2014:1067 rov. 3.3.2.). Het hof oordeelt dat dit gebrek in de onpartijdigheid impliceert dat het rapport van de deskundige niet langer ten grondslag kan worden gelegd aan de in hoger beroep te nemen beslissing over de aansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW. Hof gelast comparitie van partijen om te bespreken: hoe nu verder?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE7011 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1067 ★★★★