Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-01-2015 / 200.136.579-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:531
Datum27-01-2015
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Hoger beroep. Koper van aandelen in een vennootschap houdt de bestuurder, (vermeend) feitelijk beleidsbepaler en aandeelhouders van de verkoper aansprakelijk voor het niet leveren van de aandelen. Koper stelt schade te hebben geleden als gevolg van het niet kunnen aanwenden van een compensabel verlies, alsmede als gevolg van onttrekkingen die zijn gedaan van de bankrekening van de vennootschap, waarvan de koper de onderneming reeds drijft. Koper heeft onvoldoende onderbouwd dat sprake is van schade en dat geďntimeerden een verwijt kan worden gemaakt dat hun persoonlijke aansprakelijkheid ter zake vestigt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★