Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-01-2016 / 200.178.999/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:142
Datum12-01-2016
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Kort geding inzake concurrentiebeding. Procesrecht: nieuwe grieven bij pleidooi toelaatbaar? Vraag of zzp-er recht kan ontlenen aan belemmeringsverbod Waadi. Art. 7:653 oud BW van toepassing. In het kader van belangenafweging onderscheid tussen behandel- en begeleidingswerkzaamheden.
Recht.nl artikelBelemmeringsverbod bij detachering (01-04-2016)
In dit geschil stond de vraag centraal of een voormalig gedetacheerde arbeidskracht was gehouden aan het concurrentiebeding dat in het detacheringscontract was opgenomen. De ex-gedetacheerde deed een beroep op het belemmeringsverbod dat in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) is opgenomen.
> Belemmeringsverbod bij detachering (Sander Schouten, AMS Advocaten)
> Geniet een zzp’er de bescherming van artikel 9a van de WAADI? (Astrid van Toledo, Ploum Lodder Princen)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-01-2016
JAR 2016/55
Belemmeringsverbod art. 9a Waadi ziet niet op werkzaamheden als zzp'er, Gedeeltelijke schorsing van het concurrentie- en relatiebeding.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-01-2016 (met noot)
E.M. Bevers
JIN 2016/48
Concurrentiebeding, Waadi, Detachering, Nietigheid, Zzp, Arbeidskrachten, Arbeidsvoorwaarden cao.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-01-2016
RAR 2016/64
Belemmeringsverbod. Kan een zzp-er rechten ontlenen aan het belemmeringsverbod in art. 9a Waadi?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:689 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:689 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1504
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:46