Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-04-2016 / 200.152.931


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:3094
Datum19-04-2016
InhoudsindicatieUitleg statuten vennootschap in verband met geschil tussen vennoten
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2016
RN 2016/63
Statuten. Welke normen gelden bij de uitleg van statuten?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2016
RO 2016/42
Statuten. Algemene vergadering van aandeelhouders. Hoe moet de toepasselijkheid van een statutaire bepaling worden uitgelegd in het licht van de verhoudingen tussen twee aandeelhouders?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2016 (met noot)
C.J. Groffen
JOR 2016/221
Uitleg statuten vennootschap, Geschil tussen oprichters, die ieder voor 50% houder zijn van prioriteitsaandelen, Objectieve maatstaven staan centraal maar beslissend is de zin die partijen redelijkerwijs aan bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, Benoeming nieuwe bestuurder door AvA is in strijd met in statuten aan prioriteitsaandeelhouders toegekende bevoegdheden, Benoemingsbesluit is derhalve nietig, Verwijzing naar HR 5 april 2013, «JOR» 2013/198, m.nt. Bakker (Lundiform/Mexx)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2016
JONDR 2016/770
Statuten. Algemene vergadering van aandeelhouders. Hoe moet de toepasselijkheid van een statutaire bepaling worden uitgelegd in het licht van de verhoudingen tussen twee aandeelhouders?
TijdschriftartikelUitleg van statuten. Een bespreking van het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 19 april 2016
S.A. Kruisinga
JBN 2017/21
Wat is de maatstaf voor uitleg van statuten? Mag de rechter bij de uitleg van statuten ook de oorspronkelijke bedoeling van de oprichters van de vennootschap betrekken? Of mogen statuten uitsluitend naar objectieve maatstaven worden uitgelegd? Deze vragen waren aan de orde in het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 19 april 2016 (JOR 2016/221 m.nt. C.J. Groffen, Rechtspraak Ondernemingsrecht 2016/42) dat in deze bijdrage centraal zal staan. In dit arrest komt een aantal kwesties aan de orde. Ik beperk me in deze bijdrage tot een bespreking van de overwegingen van het hof over de maatstaf voor uitleg van statuten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1427 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4803 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5395 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4040
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4456
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1737
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:97