Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-08-2016 / 200.153.583


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:6620
Datum16-08-2016
InhoudsindicatieKarakter borg in het kader van artikel 1:88 lid 5 BW Opzegging kredietovereenkomsten door bank.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2016
JPF 2016/117
Toestemming van echtgenote voor borgstelling niet vereist, Toetsingscriteria, Verruiming krediet in kader van continuÔteit bedrijfsvoering.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2016
ORP 2016, sign. 284
Borgtochtovereenkomst aangegaan in kader van normale bedrijfsuitoefening
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2929 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5526 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3606 ★★★★★