Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-01-2017 / 200.095.323


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:292
Datum17-01-2017
InhoudsindicatieIn een tussenarrest zijn meerdere eindbeslissingen zonder voorbehoud gegeven, zonder daarover een beslissing in het dictum op te nemen. Een partij probeert de discussie daarover te heropenen, maar nu niet blijkt dat die beslissingen op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag berusten slaagt die poging niet. Tevens: waardering tegenbewijs nadat bij tussenarrest een stelling voorshands bewezen werd geacht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2800 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1097
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:303