Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-05-2017 / 200.175.012/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:3929
Datum09-05-2017
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Geen aansprakelijkheid van (indirect) bestuurder uit hoofde van art. 2:180 lid 2 (oud) BW jo 2:11 BW. Oprichtingskapitaal heeft ten tijde van de oprichting daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap gestaan. Dat het kapitaal twee jaar later is uitgeleend, kan aan dat oordeel niet afdoen. (Indirect) bestuurder wel aansprakelijk voor het niet nakomen van de contractuele verplichtingen door de vennootschap wegens het wegsluizen van gelden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF4595 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5258 ★★