Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-10-2017 / 200.186.067/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9213
Datum24-10-2017
InhoudsindicatieClaimstichting stelt, mede als lasthebber, namens gedupeerde obligatiehouders vorderingen in tegen de (indirect) bestuurder van een vastgoedfonds en tegen de voorzitter van de stichting die daarbij als trustee opereerde. Ontvankelijkheid van de claimstichting. Uitleg privatieve lastgeving. Misleidend prospectus. Geen aansprakelijkheid uit dien hoofde van de (indirect) bestuurder van de uitgevende instelling. Deze is ook niet uit andere hoofde aansprakelijk. Voorzitter van de stichting die als trustee optrad heeft onvoldoende informatie verstrekt aan de obligatiehouders en verzuimd een vergadering uit te roepen. Echter niet aannemelijk dat daaruit schade is voortgevloeid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1427 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2820 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:116
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:448