Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-12-2018 / 200.202.841/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:10731
Datum04-12-2018
InhoudsindicatieFaillissement. Vordering curator. Bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018 (met noot)
S.R. Verhoeven
INS 2019/8
Na een persoonlijk faillissement wordt A ontslagen als bestuurder, maar blijft hij als werknemer voor de onderneming werkzaam. Er wordt geen salaris uitgekeerd, maar A neemt zelf met de pinpas van de onderneming bedragen op en doet uitkeringen aan zijn nieuwe eigen bv en zijn dochter. De vraag in onderhavige zaak is of R10 Cate, de andere bestuurder, een persoonlijk ernstig verwijt treft voor verhaalsfrustratie. Het hof oordeelt dat R10 Cate een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt voor wat betreft het niet uitkeren van het vereffeningsoverschot aan de curator, maar niet voor de verkapte salarisuitkeringen waardoor de schuldeisers zijn benadeeld. Het hof veroordeelt R10 Cate tot vergoeding van de schade van de curator, en veroordeelt R10 Cate als meest in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep en de eerste aanleg.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
FIP 2019, sign. 79
Peeters/Gatzen-vordering slaagt toch: nietige ontbinding en onrechtmatige liquidatie.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018 (met noot)
S. Renssen
JOR 2019/110
Peeters/Gatzen-vordering, Bestuurdersaansprakelijkheid jegens de gezamenlijke crediteuren, Failliet verricht werkzaamheden krachtens (vermoedelijke) arbeidsovereenkomst, Bestuurder van werkgever ontbindt de vennootschap en keert als vereffenaar liquide middelen aan zichzelf uit zonder rekening te houden met vordering van boedel tot arbeidsvergoeding, Ontbinding is echter nietig ex art. 2:14 BW, Verhaalsbenadeling.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
FIP 2019, sign. 196
Peeters/Gatzen-vordering; failliet verricht werkzaamheden krachtens (vermoedelijke) arbeidsovereenkomst.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★