Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-01-2018 / 200.144.023


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:238
Datum09-01-2018
InhoudsindicatieHoger beroep; vrijwaringszaak; devolutieve werking van het hoger beroep; assurantietussenpersoon; collectieve pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering; onvoldoende oorzakelijk verband aangevoerd tussen beweerde beroepsfouten van de assurantietussenpersoon en de door de werkgever aan haar werknemer in verband met diens arbeidsongeschiktheid vergoede schade.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★