Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-08-2018 / 200.197.233/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7490
Datum21-08-2018
InhoudsindicatieVordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Het enkele feit dat de vennootschap bij het aangaan van de overeenkomst een flink negatief eigen vermogen had en het jaar voorafgaand aan de overeenkomst verlies heeft gedraaid is als zodanig onvoldoende om schending Beklamelnorm te kunnen aannemen. Het bestaan van een negatief eigen vermogen en het lijden van verlies wil nog niet zeggen dat het punt bereikt is waarop het onverantwoord is de onderneming te continueren en nog verdere verbintenissen met derden aan te gaan. Het gaat erom wat de situatie was op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan, waarbij bijvoorbeeld ook moet worden gelet op de orderportefeuille, marktontwikkelingen, de kaststromen, kredietmogelijkheden enzovoorts. Daarover is niets gesteld.
Recht.nl artikelSchending Beklamelnorm? (05-09-2018)
In deze kwestie overweegt het hof het volgende. Vaststaat dat de vennootschap bij het aangaan van de overeenkomst een flink negatief eigen vermogen had en het jaar voorafgaand aan de overeenkomst verlies heeft gedraaid. Het bestaan van een negatief eigen vermogen en het lijden van verlies wil nog niet zeggen dat het punt bereikt is waarop het onverantwoord is de onderneming te continueren en nog verdere verbintenissen met derden aan te gaan. Dit feit op zich is echter onvoldoende om te concluderen dat de bestuurders wisten of behoorden te weten dat de vennootschap haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zou kunnen nakomen en geen verhaal zou kunnen bieden voor de daaruit voortvloeiende schade.
> Schending Beklamelnorm? (Hidde Reitsma, AMSadvocaten.nl)
> Bestuurdersaansprakelijkheid bij een negatief eigen vermogen? (Eveline Hoekstra, Wieringa-advocaten.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2018 (met noot)
G. Bongers
INS 2018/222
Beklamel-vordering afgewezen. Het bestaan van een negatief eigen vermogen en het lijden van verlies betekent niet direct dat het punt bereikt is waarop het onverantwoord is dat de bestuurders de onderneming continueren en verdere verbintenissen met derden aangaan. Het gaat er niet om met kennis achteraf het handelen van de bestuurders te beoordelen maar wat de situatie was op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan, waarbij bijvoorbeeld onder andere ook moet worden gelet op de orderportefeuille, marktontwikkelingen, de kaststromen en kredietmogelijkheden. Daarover heeft appellant niets gesteld.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2018
NJF 2018/497
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2018 (met noot)
U.B. Verboom
JOR 2018/272
Bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement, Beklamel-norm, Wetenschapsvereiste, Negatief vermogen van vennootschap is onvoldoende om vereiste kennis bij bestuurder aan te nemen, Ook andere omstandigheden op moment dat overeenkomst werd aangegaan zijn van belang.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2018
FIP 2018, sign. 393
Vennootschap in slechte financiële positie: aangaan overeenkomst verwijtbaar?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1501
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1256
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:11277