Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-05-2019 / 18/01134 en 18/01135


ECLIECLI:NL:GHARL:2019:4538
Meer over deze zaak:
Datum28-05-2019
InhoudsindicatieUitspraak na verwijzing. IB/PVV. Verplichting uittredende vennoot tot aanzuivering van het negatieve kapitaal. Omzetting in geldlening. Vordering deels oninbaar. Aftrekbaar?
Recht.nl artikelAfwaardering vordering uittredende vennoot kan even duren (11-06-2019)
Een uittredende vennoot van een vof zal tegenover zijn medevennoten in het geval van zakelijk handelen verplicht zijn een eventueel eigen negatief kapitaal aan te vullen. Voor zover hem dat op het moment van uittreden niet lukt, lijden de medevennoten een aftrekbaar verlies. Het is echter mogelijk dat de omvang van het verlies enige tijd na uittreding duidelijk wordt.
> Afwaardering vordering uittredende vennoot kan even duren (Taxence.nl)
> In lening omgezet negatief kapitaal in vof; aftrekbaarheid oninbaar deel (NLfiscaal.nl)
> Deel vordering ontstaan door omzetting negatief kapitaal vader oninbaar (Taxlive.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN3442 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2079 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2133