Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-05-2019 / 200.218.925/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2019:4587
Datum28-05-2019
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheidszaak. Verhangen onderneming. Bestuurder, middellijk bestuurder en de nieuwe opgerichte vennootschap worden door crediteur aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade, nu de oude vennootschap geen verhaal meer biedt.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2019
OR 2019/62
Bestuurdersaansprakelijkheid. De onderneming van een bouwbedrijf wordt gedurende een tegen de vennootschap gevoerde procedure verhangen. Evenals de rechtbank acht het hof de (middellijk) bestuurders en de nieuwe opgerichte vennootschap aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad wegens frustratie van verhaal respectievelijk misbruik van identiteitsverschil. (Benper)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2019 (met noot)
S.M. Bartman
JOR 2019/157
Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, Frustratie van betaling en verhaal, Benadeling van crediteuren door verhangen van ondernemingsactiviteiten, Persoonlijk ernstig verwijt, Misbruik van identiteitsverschil, Geen vereenzelviging, Toerekening van kennis aan vennootschap, Aansprakelijkheid van vennootschap en haar (indirect) bestuurders persoonlijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7480 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2285 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:829 ★★★★