Gerechtshof Arnhem, 29-03-2004 / 03-01556


ECLIECLI:NL:GHARN:2004:AO8196
Datum29-03-2004
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft met hetgeen hij heeft aangevoerd in zijn beroepschrift, in dit stadium van de procedure naar het oordeel van het Hof in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat hij niet in staat is het te betalen griffierecht in volle omvang te betalen. Het Hof ziet daarin aanleiding, teneinde belanghebbendes toegang tot de rechter niet onmogelijk te maken, het te betalen griffierecht te verlagen tot een bedrag van 5,- en belanghebbende in de gelegenheid te stellen dit nader vastgestelde griffierecht alsnog te voldoen.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642