Gerechtshof Arnhem, 10-11-2009 / 200.008.617


ECLIECLI:NL:GHARN:2009:BL8328
Meer over deze zaak:
Datum10-11-2009
InhoudsindicatieAandelentransactie. Tegenstrijdig belang. Bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Toepasselijk recht. Ontvankelijkheid van aandeel- en certificaathouders. Rechtskracht van transacties. Onrechtmatig handelen.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 10-11-2009, 200.008.617 (met noot)
A.F.J.A. Leijten
JOR 2010/122
Tegenstrijdig belang. Bestuurder krachtens statuten in geval van tegenstrijdig belang vertegenwoordigingsbevoegd ("weggeschreven tegenstrijdig belang"). Bestuurder heeft ava echter niet tijdig over tegenstrijdig belang geinformeerd, waardoor deze haar aanwijsbevoegdheid niet heeft kunnen uitoefenen. Schending informatieplicht leidt tot vertegenwoordigingsonbevoegdheid, nietigheid van de gesloten overeenkomsten en onbehoorlijk bestuur. (M.E. Beheer/Van Welie)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 10-11-2009, 200.008.617
RO 2010, 41
Tegenstrijdig belang. Is sprake van een tegenstrijdig belang? Is de vennootschap gebonden nu het tegenstrijdig belang is weggeschreven in de statuten en de algemene vergadering niet in de gelegenheid gesteld om haar aanwijsbevoegdheid uit te oefenen?

(M.E. Beheer B.V. / X)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 10-11-2009, 200.008.617
RN 2010, 53
Ondernemingsrecht. Wanneer is er sprake van tegenstrijdig belang en hoever strekt dan de informatieplicht jegens de Ava?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 10-11-2009, 200.008.617 (met noot)
A.F.J.A. Leijten
FIP 2010, p. 124
Tegenstrijdig belang.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 10-11-2009, 200.008.617 (met noot)
A.F.J.A. Leijten
JRV 2010, 402
Tegenstrijdig belang. Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Aanwijsbevoegheid. Informatieplicht, onbehoorlijk bestuur.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD9618 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0119 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0119
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0119 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0119