Gerechtshof Arnhem, 01-10-2010 / 24-001911-09


ECLIECLI:NL:GHARN:2010:BN9266
Meer over deze zaak:
Datum01-10-2010
InhoudsindicatieVerdachte wordt vrijgesproken ter zake van overtreding van de Opiumwet. Het hof is van oordeel dat de melding in combinatie met de constateringen voldoende gedetailleerd en concreet zijn dat op basis daarvan redelijkerwijze vermoed kon worden dat in de betreffende schuur een overtreding van de Opiumwet werd gepleegd. In zoverre wordt het verweer verworpen. Het tweede "Salduz"-verweer slaagt. Het hof is van oordeel dat aan verdachte niet alleen de cautie had moeten worden gegeven, maar dat hij ook had moeten worden gewezen op het consultatierecht. Er is sprake van een zodanig vormverzuim dat de door de verdachte tegenover de politie afgelegde verklaring dient te worden uitgesloten voor het bewijs. Dit geldt ook voor de na de aanhouding afgelegde verklaring. Dit heeft tot gevolg dat er onvoldoende wettig bewijs is dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8256