Gerechtshof Arnhem, 02-11-2010 / 10-00093


ECLIECLI:NL:GHARN:2010:BO4494
Datum02-11-2010
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Afwaardering onzakelijke lening niet toegestaan.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 02-11-2010, 10/00093
V-N 2011/6.2.2
Afwaardering op vordering niet aftrekbaar bij aanvaarding onzakelijk debiteurenrisico.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 02-11-2010, 10/00093 (met noot)
Brink
NTFR 2011/168
Aanvaarding onzakelijk debiteurenrisico staat afwaardering lening in de weg
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 02-11-2010, 10/00093
NJB 2011, 752
Denaturering door voor het bewijs van het hof te gebruiken verklaringen van F.D. die zij voor een deel niet heeft gebezigd in het proces-verbaal van politie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7907 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD1108 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4813 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR4813 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8952 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4813 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BP8068 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR4813 ★★