Gerechtshof Arnhem, 04-12-2012 / 11-00515


ECLIECLI:NL:GHARN:2012:BY8169
Datum04-12-2012
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Vrijval herinvesteringreserve terecht? Toepassing art. 15 e Wet Vpb 1969. Herinvestering en wijziging belang binnen zeer korte periode.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 04-12-2012, 11/00515 (met noot)
C. Bruijsten
NTFR 2013/227
Herinvestering en wijziging uiteindelijk belang binnen veertien minuten: toch geen vrijval herinvesteringsreserve
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 04-12-2012, 11/00515
V-N 2013/11.1.3
Hof accepteert HIR-constructie.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem 04-12-2012
VF&C 2013/2.15
Herinvesteringsreserve en wijziging aandelenbelang
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1187 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1187 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:609
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:607
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:606