Gerechtshof Arnhem, 04-12-2012 / 11-00501


ECLIECLI:NL:GHARN:2012:BY8171
Datum04-12-2012
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Verplichte vrijval herinvesteringsreserve terecht? Reikwijdte antimisbruikbepaling art. 12a lid 1 Wet Vpb 1969.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 04-12-2012, 11/00501 (met noot)
H. Lohuis
NTFR 2013/266
Antimisbruikbepaling niet van toepassing bij vervreemding en herinvestering in boekjaar van belangenwijziging.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX6705 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1092 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1092 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:608
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:CA0084
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:609
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:607
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:606