Gerechtshof Den Haag, 23-04-2013 / BK-12-00375 en 12-00376


ECLIECLI:NL:GHDHA:2013:1841
Datum23-04-2013
InhoudsindicatieRioolafvoerrecht. Verwijzingszaak HR 13 april 2012, nr. 10/03650. De rioolrechtverordeningen waarop de in geschil zijnde aanslagen berusten zijn geheel onverbindend wegens strijd met de opbrengstlimiet van art. 229b lid 1 Gemeentewet, hetgeen tot gevolg heeft dat beide aanslagen dienen te worden vernietigd. Verzoek om vergoeding van immateriŽle schade wegens spanning en frustratie is te laat gedaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BC3691 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7248 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC7604 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA6496 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7248 ★★★★