Gerechtshof Den Haag, 24-07-2013 / BK-11-00631


ECLIECLI:NL:GHDHA:2013:3132
Datum24-07-2013
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Erfpachtconstructie. In geschil zijn de belastbare inkomsten uit eigen woning. Meer in het bijzonder de duiding van de als erfpachtcanon en kosten van de uitgifte en vestiging van opstalrecht betaalde bedragen, met name of zij zijn aan te merken als een periodieke betaling als bedoeld in artikel 3.120, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Wet IB 2001. Belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend en de inspecteur ontkennend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA3862 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2949
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT2235
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2949
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT2235