Gerechtshof Den Haag, 01-10-2014 / BK-09_00058


ECLIECLI:NL:GHDHA:2014:3220
Datum01-10-2014
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. In geschil is of de rechtbank met juistheid tot het oordeel is gekomen dat het inkomen uit dienstbetrekking met N terecht met een bedrag van 86.466 is gecorrigeerd, of belanghebbende recht heeft op een aftrek van reiskosten tot een bedrag van 1.270 en of de aftrekposten inzake de eigen woning, rente van schulden en buitengewone lasten bij belanghebbende in aanmerking moeten worden genomen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2081 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:868 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:664
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:664