Gerechtshof Den Haag, 30-04-2015 / 22-005123-11


ECLIECLI:NL:GHDHA:2015:1082
Datum30-04-2015
InhoudsindicatieVeroordeling tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor deelneming aan een criminele organisatie met terroristisch oogmerk (LTTE de organisatie van Tamil Tijgers). Het hof acht tevens bewezen dat het oogmerk van de LTTE onder andere gericht was op het plegen van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid in de zin van de Wet Internationale Misdrijven (WIM). Het hof verklaart het OM op zijn verzoek niet-ontvankelijk ten aanzien van overtreding van de Sanctiewet en voortzetting van de verboden organisatie. Het hof heeft vastgesteld dat het onderhavige gewapend conflict een niet-internationaal (intern) karakter heeft. Tevens heeft het hof vastgesteld dat het onvoldoende aannemelijk is geworden dat de LTTE streed tegen een racistisch regime. Het hof concludeert dat de LTTE geen beroep toekomt op het zogeheten combattantenprivilege en dat de regels van het nationaal (commuun) strafrecht van toepassing zijn ten aanzien van de bewezenverklaarde geweldsdaden. Het hof komt tot vrijspraken voor de zogenaamde opruiingsfeiten. Het hof is van oordeel dat de ten laste gelegde uitlatingen in de gegeven omstandigheden en context niet kunnen worden gekwalificeerd als opruiing tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag noch tot enig strafbaar feit.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:7 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA0502 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE5651 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1994:AB7528 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK5193 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV4122 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE5288 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BR0686 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB0917 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1471 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG4822 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AF6988 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC7418 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2006:AV5108 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO7690 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:14652 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AY3440 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY3440 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP7585 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9998 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BF3987 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2007:BB7203 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2007:AZ7147 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4822 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2004:AP3601 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1420 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9017 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:578
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2659
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN2513
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:967 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12789 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1978 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:578
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8464
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1979
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2561
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:14782
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:577
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:975
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:974
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:968
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5254
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:16102
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:2700
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:2699
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10319
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10318
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10317
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10316
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:16383
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7502
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6927
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6924
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:1598
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8465
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8412
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8411
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1314