Gerechtshof Den Haag, 20-01-2015 / 200.125.563-01T


ECLIECLI:NL:GHDHA:2015:32
Datum20-01-2015
InhoudsindicatieDexiazaak; beleggingstechnische gebreken; oneerlijkheid van een in de leaseovereenkomst opgenomen beding strekkend tot betaling van de resterende maandtermijnen naast de resterende hoofdsom
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 20-01-2015
NJF 2015/170
Aandelenlease. Oneerlijke bedingen. Dexia-zaak. Is beding dat bepaalt dat na beŽindiging aandelenleaseovereenkomst resterende leasetermijnen (gedeeltelijk) verschuldigd zijn naast restschuld, oneerlijk?
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 20-01-2015 (met noot)
J.W.P.M. van der Velden
JOR 2015/142
Effectenlease Dexia, Door belegger gestelde beleggingstechnische gebreken rechtvaardigen geen afwijking van Hofmodel in verband met schadeverdeling, Boetebeding bij tussentijdse beŽindiging mogelijk onredelijk bezwarend, Tussenarrest
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 20-01-2015
JONDR 2015/501
Aandelenlease. Oneerlijke bedingen. Dexia-zaak. Is beding dat bepaalt dat na beŽindiging aandelenleaseovereenkomst resterende leasetermijnen (gedeeltelijk) verschuldigd zijn naast restschuld, oneerlijk?
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4981 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2811 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1143 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:4475 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:3359 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2472 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4566 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:317
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:111
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:455
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:315
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:9106
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:73
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1223
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:8231
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:10330
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5126
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4567
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3088
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2193