Gerechtshof Den Haag, 07-12-2015 / BK-15/00129


ECLIECLI:NL:GHDHA:2015:3816
Datum07-12-2015
InhoudsindicatieBelanghebbende stelt zich naar het Hof begrijpt op het standpunt dat het niet betalen van het griffierecht haar niet kan worden tegengeworpen, aangezien het heffen van griffierecht in strijd is met onder meer de artikelen 6 en 14 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: het EVRM), artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (hierna: het IVBPR) en artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:354 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:699 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9393 ★★★