Gerechtshof Den Haag, 07-07-2016 / 22-005306-14


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:1978
Datum07-07-2016
InhoudsindicatieArtikelen 83, 83a, 96 lid 2, 132, 134a, 288a, 289 en 289a Sr. Veroordeling ter zake van: met het oogmerk om moord en doodslag met een terroristisch oogmerk voor te bereiden zich gelegenheid, middelen en inlichtingen verschaffen en voorwerpen voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf en opzettelijk zich vaardigheden verwerven tot het plegen van een terroristisch misdrijf. en een geschrift en afbeelding waarin tot een terroristisch misdrijf wordt opgeruid, verspreiden, terwijl hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat daarin zodanige opruiing voorkomt, meermalen gepleegd; tot een gevangenisstraf van 4 jaren, waarvan 2 jaren voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, met bijzondere voorwaarden. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen van moord en doodslag met een terroristisch oogmerk, het zich trainen daartoe en het verspreiden van bestanden die tot terroristische misdrijven opruien.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 07-07-2016
IR 2016/123
Strafrecht, sociale media, terroristisch oogmerk, opruiing, verschaffen van inlichtingen tot het plegen van terroristisch misdrijf, doodslag met terroristisch oogmerk, moord met terroristisch oogmerk, samenspannen, art. 132 Sr, art. 134a Sr, art. 288a Sr, art. 289 Sr, art. 289a Sr
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:456 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:14365 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1082 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:537 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1011 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:83 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1733 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:867 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2025 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:4313
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3246
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1264
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12789 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6681
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:5144