Gerechtshof Den Haag, 30-11-2016 / BK-15/00660 t/m BK-15/00672


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:3847
Datum30-11-2016
InhoudsindicatieTussen partijen is in geschil of de Inspecteur de navorderingsaanslagen, de verhogingen, de beschikkingen heffingsrente en de boetebeschikkingen terecht heeft opgelegd, onderscheidenlijk gegeven, welke vraag belanghebbenden ontkennend beantwoorden en de Inspecteur bevestigend. Meer in het bijzonder geldt dat de Hoge Raad in onderdeel 2.4 van de arresten 14/4048 tot en met 14/4050 de zaken heeft verwezen ter behandeling van de overige tussen partijen bestaande geschilpunten die nog niet zijn behandeld alsmede voor behandeling van het incidenteel hoger beroep van de Inspecteur.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0764 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:689 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH5559 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1105 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY2681 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1215 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1031 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2513
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2512
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9466
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2513
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2512
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9466