Gerechtshof Den Haag, 08-03-2016 / 22-003523-15


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:586
Datum08-03-2016
Inhoudsindicatie- Veroordeling voor overtreding van de Sanctiewet - Vrijspraak voor deelneming aan een organisatie die het oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven - Strafvermindering vanwege schending van de redelijke termijn voor berechting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8783 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:413 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM4415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:413 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1510
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:4123
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6496