Gerechtshof Den Haag, 31-03-2016 / 22-005216-15


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:924
Datum31-03-2016
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich als medepleger schuldig gemaakt aan de beschadiging van metro treinstellen (bespuiten). Tussen de verdachte en zijn mededaders is sprake geweest van een zodanige nauwe en bewuste samenwerking dat van medeplegen gesproken dient te worden. Dat de verdachte zelf geen graffiti heeft gespoten doet daar niet aan af. Het hof veroordeelt de verdachte tot een geldboete van 750,00 (zevenhonderdvijftig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 15 (vijftien) dagen hechtenis.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3474 ★★★★★