Gerechtshof Den Haag, 08-05-2018 / 200.228.753/01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1105
Datum08-05-2018
InhoudsindicatieIntellectuele eigendom, octrooirecht, uitleg conclusies, equivalentie.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 08-05-2018 (Pemetrexed) (met noot)
J.H.J. den Hartog, T.M. Blomme
BIE 2019/3
Aangaande de te hanteren peildatum voor de beoordeling van inbreuk geldt dat onderscheiden dient te worden tussen enerzijds de vraag naar de uitleg van het octrooi met het oog op de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan en anderzijds de daarop volgende vraag of een voortbrengsel (of in voorkomend geval: werkwijze) onder de aldus vastgestelde beschermingsomvang valt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3522 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:816 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV3680 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:196 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1282 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6107