Gerechtshof Den Haag, 29-06-2018 / BK-18/00423


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1760
Datum29-06-2018
InhoudsindicatieIn hoger beroep is in geschil of de heffingsambtenaar de waarde van de onroerende zaak te hoog heeft vastgesteld. Belanghebbende doet (onder andere) een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel is niet geschonden. Omdat sprake is van fouten in de waardering is geen sprake van begunstigend beleid. Ook de meerderheidsregel is niet van toepassing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:539