Gerechtshof Den Haag, 27-11-2018 / BK-18/00403


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:3478
Datum27-11-2018
InhoudsindicatieDe Rechtbank diende te beslissen of belanghebbende recht had op een hogere pkv voor de bezwaarfase dan die welke de Inspecteur bij uitspraak op bezwaar had toegekend en heeft het beroep reeds om die reden ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De Inspecteur heeft teruggaaf Bpm in bezwaar verleend zonder belanghebbende te horen en een forfaitaire kostenvergoeding toegekend. De hoorplicht in bezwaar geldt niet als de Inspecteur volledig tegemoet komt d.w.z. volledig aan het bezwaar gericht tegen het primaire besluit tegemoet wordt gekomen. Het bezwaar kan zich alleen richten tegen het primaire besluit, de kostenbeslissing is immers op het moment dat bezwaar wordt ingesteld nog niet genomen. Indien en voor zover belanghebbende verzoekt om een hogere rentevergoeding dan is voorzien in art. 30ha Awr, komt dit verzoek niet voor inwilliging in aanmerking. Bij teruggaaf van niet-onverschuldigd betaalde BPM wegens uitvoer bestaat geen ander of ruimer recht op rentevergoeding dan is voorzien in art. 30ha Awr. Voor zover belanghebbende stelt dat recht bestaat op een hogere rentevergoeding dan is voorzien in art. 28c IW 1990 en dat dit artikel onverbindend dient te worden verklaard geldt dat deze stelling in deze procedure niet aan de orde kan komen, reeds omdat belanghebbende ter zake eerst een verzoek dient te doen bij de bevoegde ontvanger. Het Hof wijst het verzoek om immateriŽle schadevergoeding af omdat de redelijke termijn in bezwaar en beroep niet is overschreden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:878 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3606 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8049 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:753 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:844 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3226 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1787 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1389 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2846 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1256