Gerechtshof Den Haag, 28-05-2019 / BK-18/00653


ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:1287
Datum28-05-2019
InhoudsindicatieBelanghebbende is eigenaar van de onroerende zaak die bestaat uit enkele gebouwen met onder- en omliggende grond. De heffingsambtenaar heeft de waarde van de onroerende zaak op waardepeildatum 1 januari 2016 vastgesteld op 3.399.000. Belanghebbende bepleit (uiteindelijk) een verlaging van de vastgestelde waarde tot 2.897.567. Hof Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vastgestelde waarde niet te hoog is. Evenmin heeft belanghebbende aannemelijk gemaakt dat de door haar verdedigde waarde niet te laag is. Het Hof stelt de waarde schattenderwijs vast op 3.100.000.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA1799 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4796