Gerechtshof Den Haag, 15-01-2019 / BK-18/00557


ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:48
Meer over deze zaak:
Datum15-01-2019
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft in april 2016 zijn woning gekocht voor een koopsom van 275.000. De WOZ-waarde 2017 van de woning is vastgesteld op 271.000, met als waardepeildatum 1 januari 2016. De heffingsambtenaar stelt de waarde modelmatig te hebben bepaald waarbij onder meer de koopsom en de K.O.U.D.V.-factoren van invloed zijn geweest. Het hof verwerpt het standpunt van belanghebbende dat voor de waardebepaling slechts wordt gekeken naar de koopsom en dat dit leidt nu de buurwoningen wel zijn gewaardeerd door middel van modelmatige waardebepaling tot een schending van het gelijkheidsbeginsel.
Recht.nl artikelWOZ-waardering uitsluitend op basis koopsom mag (31-01-2019)
De waardering van een woning uitsluitend op basis van de eigen koopsom is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dat heeft Gerechtshof Den Haag bepaald.
> WOZ-waardering uitsluitend op basis koopsom mag (Accountancyvanmorgen.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT8945 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3885 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1336