Gerechtshof Den Haag, 22-02-2019 / BK-18/00961 t/m BK-18/00963


ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:676
Datum22-02-2019
InhoudsindicatieIn hoger beroep zijn, gelet ook op de door belanghebbende voor de Rechtbank ingetrokken stellingen, alleen nog de waarde van de onroerende zaak [E] en, bij wijze van incidenteel hoger beroep, de waarde van [B] in geschil. De heffingsambtenaar heeft zich ook gekant tegen de door de Rechtbank uitgesproken vergoeding van immateriŽle schade.
Recht.nl artikelWaarschuwing voor lukraak procederen door gemachtigde (07-10-2019)
Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat aan de twee onroerende zaken geen lagere of hogere WOZ-waarde dan Ä 159.000 en Ä 390.000 is toe te kennen en dat het overschrijden van de redelijke termijn geheel aan mevrouw X wordt toegerekend. Ondanks het procesgedrag van haar gemachtigde is er geen reden om X in de proceskosten van de heffingsambtenaar te veroordelen en wordt volstaan met een waarschuwing.
> Waarschuwing voor lukraak procederen door gemachtigde (Taxlive.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 22-02-2019 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2019/26.23
Vergoeding van immateriŽle schade?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:2149 ★★