Gerechtshof Leeuwarden, 06-08-2008 / Zaaknummer 107.001.775/01(voorheen rolnummer 0700294)


ECLIECLI:NL:GHLEE:2008:BD9803
Datum06-08-2008
InhoudsindicatieOp grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat [ge´ntimeerde] ten tijde van het bekrachtigen van de onderhavige rechtshandeling wist, althans redelijkerwijs kon weten, dat de financiering waarschijnlijk niet uiterlijk 1 april 2006 rond zou zijn, zodat de vennootschap haar verplichtingen uit de rechtshandeling niet zou kunnen nakomen. Overigens heeft [ge´ntimeerde] ook niet gesteld, dat hij er ten tijde van de bekrachtiging van de onderhavige rechtshandeling van uitging dat de financiering op 1 april 2006 rond zou zijn. [ge´ntimeerde] heeft er niet op mogen vertrouwen -zoals hij blijkens zijn stellingen kennelijk heeft gedaan - dat [appellanten ] uitstel zouden verlenen van de overeengekomen leveringstermijn van 1 april 2006 en dat zij geen aanspraak zouden maken op de in de koopovereenkomst genoemde boete. Overigens merkt het hof op dat [appellanten ] Parc De Bult B.V. een aantal keren in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, te weten door een overdracht van de onroerende zaak op 12 respectievelijk 19 april 2006, maar dat Parc De Bult B.V. ook toen niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. Gelet op de hiervoor geschetste omstandigheden is het hof van oordeel dat [ge´ntimeerde] door het bekrachtigen van de onderhavige rechtshandeling - waardoor een einde is gekomen aan zijn in art. 2:203 lid 2 BW bedoelde persoonlijke gebondenheid - onrechtmatig jegens [appellanten ] heeft gehandeld, zodat hij gehouden is de daardoor aan de zijde van [appellanten ] geleden schade te vergoeden.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 06-08-2008, Zaaknummer 107.001.775/01(voorheen rolnummer 0700294)
źJIN╗ 2008/567
Vennootschap in oprichting. Bekrachtiging rechtshandelingen. Hoofdelijke aansprakelijkheid . Onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 06-08-2008, Zaaknummer 107.001.775/01(voorheen rolnummer 0700294) (met noot)
C.J. Groffen
JOR 2008/263
Onrechtmatige daad. Bekrachtiging namens BV i.o. verrichte rechtshandelingen in wetenschap dat vennootschap uit rechtshandelingen voortvloeiende verplichtingen niet kan nakomen. Aansprakelijkheid bestuurder die bekrachtiging heeft gerealiseerd.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 06-08-2008, Zaaknummer 107.001.775/01(voorheen rolnummer 0700294) (met noot)
M.P. Zuiderwijk
źJIN╗ 2008/615
Vennootschap in oprichting. Bekrachtiging rechtshandelingen. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 06-08-2008, Zaaknummer 107.001.775/01(voorheen rolnummer 0700294)
RO 2008, 70
Bestuurdersaansprakelijkheid. Bekrachtiging. Handelde de bestuurder onrechtmatig door een voor de oprichting namens de op te richten vennootschap verrichte rechtshandeling te bekrachtigen?
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 06-08-2008, Zaaknummer 107.001.775/01(voorheen rolnummer 0700294)
Journaal IF&Z 2008/334
Vennootschap in oprichting. Bekrachtiging.

(Dijkman Dulkes / Groenewold)
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 06-08-2008, Zaaknummer 107.001.775/01(voorheen rolnummer 0700294)
JRV 2008, 763
Vennootschap. Oprichting. Bekrachtiging. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Bekrachtiging rechtshandeling na oprichting levert onrechtmatige daad op.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3891
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3891
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3891
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3891