Gerechtshof Leeuwarden, 21-07-2009 / 200.007.460


ECLIECLI:NL:GHLEE:2009:BJ3210
Datum21-07-2009
InhoudsindicatieHet hof gaat om. Undue delay leidt niet langer tot vernietiging van de inleidende beschikking. Het hof zal voortaan volstaan met de vaststelling dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is overschreden.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 21-07-2009, 200.007.460
«Jwr» 2009/76
Sanctie bij overschrijding van redelijke termijn.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 21-07-2009, 200.007.460
VR 2009, 87
Onredelijke vertraging leidt niet langer tot vernietiging van de inleidende beschikking.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW8480 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1777 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4974 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BK1036
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:2382
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3804
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9422
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7009
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7005
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:CA3943